Bezpieczna praca z giętarką do prętów

Bezpieczna praca z giętarką do prętów

Zasilane energią elektryczną giętarki do drutu to urządzenia używane w wielu działaniach na budowach, podczas remontów i produkcyjnych. Pozwalają na szybkie gięcie twardych prętów pod dowolnym kątem w pracach, które tego potrzebują.

Giętarka do prętów jest urządzeniem, które, z uwagi na swoją siłę, wymaga obsługi przez ludzi do tego przygotowanych. Zasadniczą wiedzą, którą powinni posiadać pracownicy działający przy zastosowaniu giętarek do prętów jest wiedza z obszaru bezpieczeństwa, pozwalająca uniknąć przypadków, w których ich życie bądź zdrowie mogłyby być zagrożone przez pracę urządzenia.

W czasie pracy giętarki do prętów należy zachować przede wszystkim prawidłowy cykl działań. W pierwszej kolejności należy odpowiednio ustawić opcje giętarki w zależności od średnicy zginanego drutu, promienia gięcia oraz typu zgięcia. Następnie należy zamontować odpowiednie koła zębate w zależności od szybkości zginania oraz ustawić zderzaki wyłączników giętarki drutu na oczekiwany kąt zginania.

Kolejną pracą jest posadowienie zginanego drutu we właściwym miejscu giętarki do drutu i ustawić głównym przyciskiem kierunek zginania. Ostatnią pracą jest włączenie giętarki do drutu przyciskiem startującym.

Giętacz, czyli pracownik obsługujący elektryczną giętarkę do drutu musi być doszkolony z podstawowych reguł związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Obsługiwanie giętarki do drutu wymaga też w niektórych przypadkach obecności osoby pomagającej, przede wszystkim w przypadku, gdy konieczne jest gięcie prętów długich. pracownik wspomagający dostarcza długie druty na stół roboczy, odbiera po zagięciu oraz odkłada na przystosowane do tego miejsce.

Jest stanowczo niedozwolone, aby pracownik obsługujący giętarkę do drutu był nietrzeźwa lub chory. Niedozwolone jest też naprawiać lub smarować giętarkę podczas jej działania. Napraw można dokonywać wyłącznie po odłączeniu giętarki od prądu. Przy gięciu bardzo długich prętów na giętarce do drutu należy pilnować, aby w pobliżu nie znajdowały się osoby nie uczestniczące w pracach. Należy też zadbać o prawidłowe doświetlenie miejsca pracy oraz w sposób ciągły obserwować pracę urządzenia.

Problemy z alkoholem
Wielu osobom, które nie są uzależnione od alkoholu wydaje się, że wyjście z uzależnienia jest...
Dochodzenie spłaty pożyczki
Bardzo chętnie wielu bierze pożyczki wszem i wobec, na rozmaite cele. Niemniej zdarza się że rozmait...
Czyszczenie kanap
W praktycznie dowolnym domu odnajduje się sofa. Niejednokrotnie nie jedyna, a więcej. Toż produkt ur...
System rekrutacyjny do szkół
W Polsce system rekrutacyjny do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oparty jest o skalę ...