Jak wybierać stół do salonu?

Jak wybierać stół do salonu?

Każdy chyba doskonale zdaje sobie sprawÄ™ z tego, że przy stole spÄ™dzamy bardzo dużo czasu. To wÅ‚aÅ›nie na nim zjadamy wiÄ™kszość posiÅ‚ków, to przy nim odbywajÄ… siÄ™ spotkania rodzinne i towarzyskie. Musimy wiÄ™c zrobić wszystko, by stóÅ‚ znajdujÄ…cy siÄ™ w naszym salonie miaÅ‚ odpowiedniÄ… wielkość i ksztaÅ‚t. Tylko wtedy bÄ™dziemy czuli siÄ™ przy nim komfortowo, a upÅ‚ywajÄ…cy czas, nie bÄ™dzie dla nas udrÄ™kÄ….

JakÄ… wielkość powinien mieć nasz stóÅ‚ w salonie? Wszystko jest to kwestia indywidualna. Zależy to od iloÅ›ci osób w rodzinie, od tego jak czÄ™sto organizujemy przy nim imprezy, jak dużo osób do nas przychodzi itp. Przyjmuje siÄ™ standardowo, że ekskluzywne stoÅ‚y powinny mieć wysokość w granicach 75-80 cm. W takim wypadku bÄ™dziemy mogli siedzieć przy nim w sposób komfortowy, a nasz krÄ™gosÅ‚up nie bÄ™dzie musiaÅ‚ siÄ™ mÄ™czyć. Zgodnie z wszelkimi zasadami, każda osoba siedzÄ…ca przy stole, powinna mieć „wyodrÄ™bnionÄ…” przestrzeÅ„ dla siebie. Wielkość tej przestrzeni okreÅ›la siÄ™ zwykle jako prostokÄ…t o dÅ‚ugoÅ›ci 60 cm i szerokoÅ›ci 40 cm. Na takiej powierzchni spokojnie powinny zmieÅ›cić siÄ™ talerze, szklanki, kieliszki czy sztućce. Osoba siedzÄ…ca przy stole ma wtedy odpowiedni „luz”, pozwalajÄ…cy na spokojne spożywanie podanych potraw. DobierajÄ…c odpowiedni stóÅ‚ do salonu, powinniÅ›my też pamiÄ™tać, że musi być na nim miejsce, gdzie bÄ™dzie można ustawić naczynia z potrawami. Tutaj przyjmuje siÄ™, że powinien to być pas na Å›rodku stoÅ‚u o szerokoÅ›ci okoÅ‚o 20 cm. WiÄ™c jak Å‚atwo sobie policzyć, szerokość stoÅ‚u powinna wynosić co najmniej 100 cm. W takim wypadku bÄ™dziemy mieli odpowiedni komfort spożywania posiÅ‚ków, nikt nie bÄ™dzie musiaÅ‚ siÄ™ krÄ™pować i Å›ciskać.

Musimy pamiÄ™tać, że odpowiednio dobrany stóÅ‚ do salonu, powinien nie tylko rewelacyjnie wyglÄ…dać, ale powinien tez być praktyczny w codziennym użyciu. WybierajÄ…c wiÄ™c ten mebel do naszego salonu, przetestujmy wszystko dokÅ‚adnie, by później nie żaÅ‚ować swojej decyzji.

Szkolenia dla fizjoterapeutów i ich zalety
By móc wykonywać zawód fizjoterapeuty niezbÄ™dne sÄ… studia na tym kierunku, któr...
Historia sztuki od kuchni
Na historiÄ™ sztuki skÅ‚adajÄ… siÄ™ dzieÅ‚a wszystkich wielkich artystów i piÅ›miennictwo o sztuce....
A może dywanik?
Dostępne w sprzedaży dywaniki do samochodu są wykonane bardzo nowocześnie, czego efektem jest estety...
Plac zabaw dla dziecka
Place zabaw do ogrodu stanowią lepszą atrakcje, niż szereg miniaturowych zabawek. Niemal każde dziec...